کسب درامد
اصل و ترجمه مقاله شبکه های عصبی فازی ژنتیکی بهینه شده برای کنترل کشتی
دسته بندی مقالات ترجمه شده
بازدید ها 27
فرمت فایل docx
حجم فایل 181 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 26
قیمت: 10,000 تومان
اصل و ترجمه مقاله شبکه های عصبی فازی ژنتیکی بهینه شده برای کنترل کشتی

فروشنده فایل

کد کاربری 20597
کاربر

A Genetically Optimized Fuzzy Neural Network for Ship Controllers

اصل و ترجمه مقاله شبکه های عصبی فازی ژنتیکی بهینه شده برای کنترل کشتی

 

چکیده - منطق فازی عصبی، رویکرد جدید شده است برای کنترل کشتی ها.

abstract-A novel approach has been promoted for fuzzy neural ship controllers.

 

یک شبکه عصبی RBF و بهینه سازی GA در یک کنترل عصبی فازی به کار برای مقابله با غیرخطی، زمان های مختلف و عوامل نامشخص است.

An RBF neural network and GA optimization are employed in a fuzzy neural controller to deal with the nonlinearity, time varying and uncertain factors.

 

با استفاده از شبکه طراحی شده به جای استنتاج فازی معمولی، پایگاه قوانین و توابع عضویت می تواند به صورت خودکار توسط بهینه سازی GA تنظیم شود.

Utilizing the designed network to substitute the conventional fuzzy inference, the rule base and membership functions can be auto-adjusted by GA optimization.

 

پارامترهای شبکه عصبی را می توان با استفاده از تنظیمات مجموعه قوانین در لایه مخفی از شبکه کاهش داد.

The parameters of neural network can be decreased by using union-rule configuration in the hidden layer of the network.

 

نتایج رضایت بخشی از عملکرد کنترل کننده های شبیه سازی سیستم، که توسط ابزار سیمولینک انجام می گردد دست آمده است.

The performance of controller is evaluated by the system simulation conducted with Simulink tools, by which satisfied results have been obtained.

 

کنترل فازی. الگوریتم ژنتیک. مجموعه قوانین. کنترل کشتی.

Fuzzy control. Genetic algorithm. Union rule. Ship control.


فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
استراتژی موفق شرکت LG
استراتژی موفق شرکت LG

بانک داری الکترونیک و اینترنت
بانک داری الکترونیک و اینترنت

اثرات خازن پارازیتی MOSFET بر تقویت کننده توان کلاس- DE
اثرات خازن پارازیتی MOSFET بر تقویت کننده توان کلاس- DE

مدلسازی خازن های پارازیتی برای ماسفت تک گیت، دو گیت و دو گیت مستقل
مدلسازی خازن های پارازیتی برای ماسفت تک گیت، دو گیت و دو گیت مستقل

ساختار زبانهای الگو
ساختار زبانهای الگو

درمان رفتاری غرقه سازی
درمان رفتاری غرقه سازی

مقاله بودجه ریزی عملیاتی و ترجمه
مقاله بودجه ریزی عملیاتی و ترجمه

تأثیر مدل عدم تطابق شکل روی کیفیت بازسازی در توموگرافی امپدانس الکتریکی
تأثیر مدل عدم تطابق شکل روی کیفیت بازسازی در توموگرافی امپدانس الکتریکی

به سمت EIT مورفولوژیکی قفسه سینه: منابع عمده سیگنال مطابق با موقعیت های اعضای بدن در CT
به سمت EIT مورفولوژیکی قفسه سینه: منابع عمده سیگنال مطابق با موقعیت های اعضای بدن در CT

پردازش و کنترل سیگنال پزشکی
پردازش و کنترل سیگنال پزشکی

دانلود ترجمه مقاله سه سطح مفهومی برای دست اندر کاران مدیریت پروژه
دانلود ترجمه مقاله سه سطح مفهومی برای دست اندر کاران مدیریت پروژه

تأثیر پارامترهای ماسفت بر خازن های پارازیتی خود
تأثیر پارامترهای ماسفت بر خازن های پارازیتی خود

کنترل کننده فیلتر توان اکتیو برای سرکوب هارمونیک در سیستم توزیع صنعتی
کنترل کننده فیلتر توان اکتیو برای سرکوب هارمونیک در سیستم توزیع صنعتی

تجزیه و تحلیل هارمونیک روی ترانسفورماتورهای کششی مختلف در سیستم کشش فازی
تجزیه و تحلیل هارمونیک روی ترانسفورماتورهای کششی مختلف در سیستم کشش فازی

فیلترهای اکتیومدرن و فیلترهای سنتی پسیو
فیلترهای اکتیومدرن و فیلترهای سنتی پسیو

پشتیبانی از تمامی بانک ها-همکاری در فروش و کسب درآمد اختصاصی

بالا