اصل و ترجمه مقاله شبکه های عصبی فازی ژنتیکی بهینه شده برای کنترل کشتی
دسته بندی مقالات ترجمه شده
بازدید ها 121
فرمت فایل docx
حجم فایل 181 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 26
قیمت: 10,000 تومان
اصل و ترجمه مقاله شبکه های عصبی فازی ژنتیکی بهینه شده برای کنترل کشتی

فروشنده فایل

کد کاربری 20597
کاربر

A Genetically Optimized Fuzzy Neural Network for Ship Controllers

اصل و ترجمه مقاله شبکه های عصبی فازی ژنتیکی بهینه شده برای کنترل کشتی

 

چکیده - منطق فازی عصبی، رویکرد جدید شده است برای کنترل کشتی ها.

abstract-A novel approach has been promoted for fuzzy neural ship controllers.

 

یک شبکه عصبی RBF و بهینه سازی GA در یک کنترل عصبی فازی به کار برای مقابله با غیرخطی، زمان های مختلف و عوامل نامشخص است.

An RBF neural network and GA optimization are employed in a fuzzy neural controller to deal with the nonlinearity, time varying and uncertain factors.

 

با استفاده از شبکه طراحی شده به جای استنتاج فازی معمولی، پایگاه قوانین و توابع عضویت می تواند به صورت خودکار توسط بهینه سازی GA تنظیم شود.

Utilizing the designed network to substitute the conventional fuzzy inference, the rule base and membership functions can be auto-adjusted by GA optimization.

 

پارامترهای شبکه عصبی را می توان با استفاده از تنظیمات مجموعه قوانین در لایه مخفی از شبکه کاهش داد.

The parameters of neural network can be decreased by using union-rule configuration in the hidden layer of the network.

 

نتایج رضایت بخشی از عملکرد کنترل کننده های شبیه سازی سیستم، که توسط ابزار سیمولینک انجام می گردد دست آمده است.

The performance of controller is evaluated by the system simulation conducted with Simulink tools, by which satisfied results have been obtained.

 

کنترل فازی. الگوریتم ژنتیک. مجموعه قوانین. کنترل کشتی.

Fuzzy control. Genetic algorithm. Union rule. Ship control.


فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
استراتژی موفق شرکت LG
استراتژی موفق شرکت LG

اثرات خازن پارازیتی MOSFET بر تقویت کننده توان کلاس- DE
اثرات خازن پارازیتی MOSFET بر تقویت کننده توان کلاس- DE

بانک داری الکترونیک و اینترنت
بانک داری الکترونیک و اینترنت

مدلسازی خازن های پارازیتی برای ماسفت تک گیت، دو گیت و دو گیت مستقل
مدلسازی خازن های پارازیتی برای ماسفت تک گیت، دو گیت و دو گیت مستقل

ساختار زبانهای الگو
ساختار زبانهای الگو

درمان رفتاری غرقه سازی
درمان رفتاری غرقه سازی

مقاله بودجه ریزی عملیاتی و ترجمه
مقاله بودجه ریزی عملیاتی و ترجمه

فیلترهای اکتیومدرن و فیلترهای سنتی پسیو
فیلترهای اکتیومدرن و فیلترهای سنتی پسیو

بررسی مقالات تحقیقات تدارکات بشردوستانه: روندها و چالش¬ها
بررسی مقالات تحقیقات تدارکات بشردوستانه: روندها و چالش¬ها

مدلسازی ریاضی زمان بازیابی سفر(سیر، حرکت کردن) برای سیستم¬های بازیابی و ذخیره¬سازی خودکار با جریان طبقه¬ای
مدلسازی  ریاضی زمان بازیابی  سفر(سیر، حرکت کردن) برای سیستم¬های بازیابی  و ذخیره¬سازی  خودکار با جریان طبقه¬ای

کمّی سازی سطح پیکوگرم برخی از هورمونهای رشد در ادرار گاو با استفاده از میکرواستخراج قطره ای حباب در قطره ترکیب شده با حلال
کمّی سازی سطح پیکوگرم  برخی از هورمونهای رشد در ادرار گاو با استفاده از میکرواستخراج قطره ای حباب در قطره ترکیب شده با حلال

شیمی تششع برای توسعه انرژی هسته ای مدرن
شیمی تششع  برای توسعه انرژی هسته ای مدرن

استخراج میکرو فاز جامد با متفرق کننده به کمک فراصوت به همراه نانوذرات TiO2 به عنوان جاذب برای تعیین گونه های جیوه
استخراج میکرو فاز جامد با متفرق کننده  به کمک فراصوت به همراه نانوذرات TiO2 به عنوان جاذب برای تعیین گونه های جیوه

استخراج فاز جامد یونهای فلزی سنگین بر روی دیسک لوله های باکی در نمونه های آبهای طبیعی و گیاهی
استخراج فاز جامد یونهای فلزی  سنگین بر روی دیسک لوله های باکی در نمونه های آبهای طبیعی و گیاهی

اسید نوکلئیک مبتنی بر حسگر زیستی الکتروشیمیایی برای بررسی تسهیم شده عوامل زیستی
اسید نوکلئیک مبتنی بر حسگر زیستی الکتروشیمیایی برای بررسی تسهیم شده عوامل زیستی

پشتیبانی از تمامی بانک ها-همکاری در فروش و کسب درآمد اختصاصی

بالا