پایان‌نامه كارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی(MSc) موضوع بررسی استعاره و كنایه در دفترهای اول، دوم و سوم مثنوی فهرست مطالب عنوان مقدمه بخش نخست چکیده انگیزه و هدف روش پژوهش بخش دوم پیشینة تحقیق
دسته بندی زبان وادبیات فارسی
بازدید ها 124
فرمت فایل zip
حجم فایل 247 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 200
قیمت: 12,000 تومان
پایان نامه ی بررسی استعاره و كنایه در دفترهای اول، دوم و سوم مثنوی

فروشنده فایل

کد کاربری 33554
کاربر

پایان‌نامه كارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی(M.Sc)

 

موضوع

بررسی استعاره و كنایه در دفترهای اول، دوم و سوم مثنوی

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                  

 

مقدمه............................................................................................................

بخش نخست...................................................................................................

چکیده..............................................................................................................

انگیزه و هدف..................................................................................................

روش پژوهش..................................................................................................

بخش دوم.......................................................................................................

پیشینة تحقیق....................................................................................................

بخش سوم........................................................................................................

فصل اول

 دیدگاه مكتب‌های ادبی نسبت به استعاره.......................................................             

گفتار نخست: دیدگاه كلاسیك.......................................................................              

ارسطو...............................................................................................................                

سیسرون، هوراس،‌لونگینوس...........................................................................               

كوئینتیلیانوس...................................................................................................                

ریتوریكا ادهرنیوم............................................................................................                 

گفتار دوم: دیدگاههای قرون شانزدهم، هفدهم و هیجدهم.............................             

سده‌های میانه..........................................................................................                     

جان دان و پرگار....................................................................................                       

راموس.................................................................................................             

گفتار سوم: دیدگاه رمانتیك......................................................................                     

وردزورث..............................................................................................             

كولریج..................................................................................................             

آی- ای- ریچادز...................................................................................                       

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                  

 

كریستین بروك رز ...........................................................................................                           

گفتار چهارم: نتیجه......................................................................................                   

فصل دوم

گفتار نخست: استعاره در ادبیات فارسی...........................................................             

قرینه .........................................................................................................                     

قرینه لفظی..................................................................................................                   

قرینة صارفه معنوی........................................................................................                

تعویض اصطلاحات.......................................................................................                 

گونه‌های استعاره............................................................................................                 

استعاره مصرحه.............................................................................................                  

استعاره مصرحه مجرده.......................................................................  ...........               

استعاره مصرحه مرشحه...........................................................................                     

استعاره مصرحه مطلقه...........................................................................                       

استعاره مكنیه یا بالكنایه..................................................................................               

قرینه صارفه در استعاره كنایی........................................................................               

استعاره اصلی................................................................................................                  

استعاره تبعی.................................................................................................                  

استعارة تخییلیه..............................................................................................                 

فورگراندیك یا برجسته‌سازی.........................................................................                

پرسونیفیكاسیون (تشخیص).............................................................................              

استعاره از حیث جامع.....................................................................................                 

وفاقیه و عنادیه..............................................................................................                 

استعاره قریب و بعید......................................................................................     

استعاره تمثیلیه و مركب.................................................................................                

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                  

 

فرق استعاره مركب باكنایه.............................................................................                

استعاره گونه................................................................................................                    

سمبل.........................................................................................................                     

تفسیر سمبل...............................................................................................                    

تمثیل........................................................................................................                      

فابل..........................................................................................................                      

اگزمپلوم....................................................................................................                      

میت.........................................................................................................                       

آركی تایپ...............................................................................................                      

لطیفه و طنز..............................................................................................                     

فصل سوم:

كنایه.......................................................................................                                   

كنایه از موصوف.......................................................................................                     

كنایه از صفت..........................................................................................                      

كنایه از نسبت..........................................................................................                      

كنایه مفرد و مركب..................................................................................                     

كنایه قریب و كنایه بعید............................................................................                    

انواع كنایه به لحاظ وضوح و خفا..............................................................                   

تلویح..........................................................................................                     

ایماء............................................................................................                    

رمز..............................................................................................                    

بخش چهارم

فصل اول: استعاره‌ها و كنایه‌های دفتر اول.....................................................              

فصل دوم: استعاره‌‌ها و كنایه های دفتر دوم..................................................               

فصل سوم: استعاره‌ها و كنایه های دفتر سوم.................................................              

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                  

 

بخش پنجم

نتیجه‌گیری و تحلیل آماری........................................................................                   

 فهرست نمودارها

نمودار 1.................................................................................................            

نمودار 2................................................................................................             

نمودار 3................................................................................................             

نمودار 4.................................................................................................            

نمودار 5............................................................................................... 

 

قابل ویرایش و بصورت وورد...کارشناسی و کارشناسی ارشد

فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
خلاصه کتاب ماری جو هچ
خلاصه کتاب ماری جو هچ

رومان تلاطم
رومان تلاطم

بررسی ورود اشعار عارفانه به ادبیات فارسی
بررسی ورود اشعار عارفانه به ادبیات فارسی

کتاب سفرنامه ابودلف در ایران
کتاب سفرنامه ابودلف در ایران

نقد و تحلیل آراءادبی غربی‌ها(از یونان باستان تا به امروز)
نقد و تحلیل آراءادبی غربی‌ها(از یونان باستان تا به امروز)

هفت پیکر
هفت پیکر

زندگینامه و شرح حال حافظ شیرازی
زندگینامه و شرح حال حافظ شیرازی

سیمین بهبهانی
سیمین بهبهانی

کوه قاف ,در فرهنگها و باورها
کوه قاف ,در فرهنگها و باورها

کلیله و دمنه
کلیله و دمنه

جبر و اختیار در مثنوی
جبر و اختیار در مثنوی

پیک نیک در ییلاق
پیک نیک در ییلاق

پروانه ی شب عید
پروانه ی شب عید

کتاب عشق سال های وبا
کتاب عشق سال های وبا

مقایسه شیوه های فرزند پروری ، سبک های هویت و طرح واره های ناسازگار اولیه در بین فرزندان افراد معتاد و عادی
مقایسه شیوه های فرزند پروری ، سبک های هویت و طرح واره های ناسازگار اولیه در بین فرزندان افراد معتاد و عادی

پشتیبانی از تمامی بانک ها-همکاری در فروش و کسب درآمد اختصاصی

بالا