مقایسه خودافشایی هیجانی در دانش آموزان دختر و پسر فاقد و واجد والدین
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 245
فرمت فایل doc
حجم فایل 287 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 80
قیمت: 12,000 تومان
مقایسه خودافشایی هیجانی در دانش آموزان دختر و پسر فاقد و واجد والدین

فروشنده فایل

کد کاربری 20501
کاربر

مقایسه خودافشایی هیجانی در دانش آموزان دختر و پسر فاقد و واجد والدین

 

فهرست مطالب

1-1- بیان مسئله. 1

1-2- فرضیه های تحقیق. 11

1-3- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها. 12

1-3-1- خودافشایی هیجانی. 12

1-3-2- افسردگی. 12

1-3-3- شادی. 13

1-3-4- حسادت. 13

1-3-5- اضطراب. 13

1-3-6- خشم. 14

1-3-7- آرامش. 14

1-3-8- بی حسی. 14

1-3-9- ترس. 14

1-4- اهداف پژوهش. 15

1-4-1- اهداف کلی. 15

1-4-2- اهداف اختصاصی. 15

2-1 پیشینه داخلی و خارجی تحقیق. 17

3-1- روش تحقیق. 26

3-2- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری. 26

3-3- روش اجرا. 26

3-4- روش تجزیه و تحلیل داده ها. 27

3-5-1- مقیاس خودافشایی هیجانی. 27

4-1- آمار توصیفی. 30

4-2- آمار استنباطی. 36

بحث و نتیجه گیری. 58

محدودیت های پژوهش. 59

پیشنهادات. 60

چکیده

پژوهش حاضر با عنوان مقایسه خودافشایی هیجانی در دانش آموزان دختر و پسر فاقد و واجد والدین است که جامعه آماری پژوهش، دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان اردبیل از ناحیه 1 در سال 1392 می باشد. نمونه آماری مطالعه 120 نفر (60 دختر و 60 پسر) می باشد که در 4 گروه 30 نفری (هر گروه 15 دختر و 15 پسر) تحت عناوین فاقد پدر، فاقد مادر، فاقد والدین و واجد والدین قرار می گیرند .ابزار این پژوهش مقیاس خودافشایی هیجانی که در سال 1997 توسط اسنل[1]، برای سنجش میزان تمایل افراد به افشای هیجاناتشان ایجاد شد،می باشد . نتایج پس از بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها بدست آمد بین این متغیر ها در بین کودکان واجد و فاقد والدین ، تفاوت معناداری وجود ندارد. مقایسه پیش آزمون و پس آزمون افراد فاقد و دارای والدین نشان میدهد میزان افسردگی،حسادت، اضطراب،خشم،بی حسی و ترس در کودکان فاقد والدین بالا گزارش شده است.

 

 

 

کلمات کلیدی: خود افشایی هیجانی- کودکان فاقد سرپرست. کودکان دارای سرپرست

 


[1] Esnell

فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
کاربرد هندسه در زندگی روزمره
کاربرد هندسه در زندگی روزمره

حقوق اساسی فرانسه
حقوق اساسی فرانسه

دانلود پایان نامه افشای تطبیقی صورتهای مالی در ایران
دانلود پایان نامه افشای تطبیقی صورتهای مالی در ایران

سوالات امتحان نهایی خرداد سال سوم ادبیات و علوم انسانی از سال 1391 تا سال 1395
سوالات امتحان نهایی خرداد سال سوم ادبیات و علوم انسانی از سال 1391 تا سال 1395

گزارش کاراموزی بررسی وضعیت فروشگاههای شركت های تعاونی روستایی حوزه عمل سازمان تعاون روستایی شهرستان ابهر
گزارش کاراموزی بررسی وضعیت فروشگاههای شركت های تعاونی روستایی حوزه عمل سازمان تعاون روستایی شهرستان ابهر

گزارش کاراموزی مالیات بر ارزش افزوده،تاریخچه مالیات اصلاح قانون
گزارش کاراموزی مالیات بر ارزش افزوده،تاریخچه مالیات اصلاح قانون

سازمان های غیردولتی و حقوق بشر
سازمان های غیردولتی و حقوق بشر

دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می
دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می

داوری در قراردادهای بیمه
داوری در قراردادهای بیمه

حمایت كیفری محیط زیست
حمایت كیفری محیط زیست

برق گرفتگی شهری از دیدگاه پزشکی قانونی
برق گرفتگی شهری از دیدگاه پزشکی قانونی

انواع الگوهاى طراحى آموزش
انواع الگوهاى طراحى آموزش

تعریف انفجار
تعریف انفجار

آدم دیوانه در آثار نیچه کیست؟
آدم دیوانه در آثار نیچه کیست؟

مقاله انیمیشن و جنگ نرم
مقاله انیمیشن و جنگ نرم

پشتیبانی از تمامی بانک ها-همکاری در فروش و کسب درآمد اختصاصی

بالا